ANDRE AKTIVITETER

Andre aktiviteter

Vi har mange både store og små aktiviteter i løbet af året

Grundet Covid 19 restriktioner for 2021 er alle fællesarrangemener pt. desværre sat på pause… 

 

 

Sæsonstart

Standerhejsning

 Fisketur

Sommerfest

Efterårsfest

 

 

Der vil løbende blive lagt mere detaljerede programmer op for dagene på denne side efterhånden som vi får detaljerne på plads, ligesom der vil komme opslag op rundt på pladsen.